Dòng sự kiện:
20/09/2019 21:12:30
Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Alibaba cho thấy nhiều kẽ hở trong quản lý bất động sản cũng như trách nhiệm của ngành chức năng chưa rõ ràng.
1 2 3