Dòng sự kiện:
24/02/2020 08:47:40
Theo luật sư, do đối tượng chưa tiêu thụ số khẩu trang này ra thị trường, chưa phát sinh bị hại bị thiệt hại về vật chất nên không có căn cứ xử lý tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội Lừa dối khách hàng.
1 2 3