Dòng sự kiện:
03/10/2018 17:30:10
Cơ quan có thẩm quyền cũng có thể 'hủy thầu' nếu xác định 'có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật…'.
1 2 3 4 5