Dòng sự kiện:
27/06/2019 16:42:51
Luật sư cho rằng, những phát ngôn của ông Luyện là không thể chấp nhận được, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
1 2 3 4 5