Dòng sự kiện:
24/10/2018 18:18:00
Với những sai phạm trong quá trình xây dựng công trình tại trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang, 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm. Đến nay, trách nhiệm của các cơ quan vẫn chưa được truy cứu đến cùng.
1 2 3 4