Dòng sự kiện:
26/06/2019 13:18:15
Từ trưởng nhóm sang thành giám đốc, từ chuyên viên thành trưởng phòng vv... nghe rất hoành tráng và mê hoặc nhưng nếu không tìm hiểu kỹ có khi chính bạn sẽ là người thất vọng sớm nhất!
1 2 3