Dòng sự kiện:
26/03/2020 21:31:39
Vietnam Airlines đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, liệu mức dự phòng của Vietcombank có đủ để giải quyết khoản nợ hơn 6.500 tỷ đồng (tính đến cuối quý II/2019 )có thể phát sinh của doanh nghiệp này?
1 2 3 4