Dòng sự kiện:
22/09/2018 20:03:35
Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, TP chấn chỉnh tình hình hoạt động của công ty tài chính, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng.
1 2 3 4