Dòng sự kiện:
15/10/2021 12:13:01
Theo Nghị quyết mới vừa được Chính phủ ban hành, điều kiện "doanh nghiệp không có nợ xấu" mới được vay gói trả lương ngừng việc lãi suất 0% đã chính thức được bãi bỏ.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3 4