Dòng sự kiện:
Ngân sách Nhà nước bội chi 11,4 nghìn tỷ đồng nửa tháng đầu năm 2016
28/01/2016 12:08:42
ANTT.VN - Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2016 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2016 ước tính đạt 35,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm; Tổng chi ngân sách Nhà nước cùng kỳ ước tính đạt 46,9 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán năm.

Tin liên quan

Theo đó, trong nửa đầu tháng 1/2016, ước tính ngân sách nhà nước (NSNN) đã bội chi 11,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,49% tổng mức bội chi dự kiến cho năm 2016.

Về thu ngân sách, có 27,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn thu nội địa, chiếm 3,5%; thu từ dầu thô 1,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%.

Ngân sách Nhà nước bội chi 11,4 nghìn tỷ đồng nửa tháng đầu năm 2016 (Ảnh minh họa)

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,5%; thuế thu nhập cá nhân 1,9 nghìn tỷ đồng,bằng 3%; thuế bảo vệ môi trường 500 tỷ đồng, bằng 1,3%; thu tiền sử dụng đất 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng7%.

Về chi ngân sách, 15 ngày đầu tháng 1/2016 thu NSNN ước tính đạt 46,9 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,9%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 4%; chi trả nợ và viện trợ 6 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9%.

Trước đó, dự toán NSNN năm 2016 được Quốc hội thông qua với tổng thu NSNN là 1.014,5 nghìn tỷ đồng, tổng chi NSNN là 1.273,2 nghìn tỷ đồng, bội chi NSNN 254 nghìn tỷ đồng (4,95% GDP).

Phương Phương (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến