Dòng sự kiện:
13/07/2019 09:48:31
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình trạng cư dân khiếu nại, phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản.
1 2 3 4