Dòng sự kiện:
21/08/2020 13:52:31
Tình trạng bị chậm trễ trong thu hồi nhà công vụ được Bộ Xây dựng lý giải là do một số cán bộ sau khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ thực tế có khó khăn về nhà ở nhưng chưa được giải quyết nhà ở xã hội.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3 4