Dòng sự kiện:
30/07/2020 06:08:10
Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước do vậy khi chuyển nhượng phải đáp ứng được một số điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội nhất định.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3 4 5