Dòng sự kiện:
22/11/2017 05:21:18
Dùng búa giáng trúng vào vùng gáy của vợ khiến nạn nhân gục chết tại chỗ, Sang sau đó đã lấy chiếc chiếu bó xác vợ chở đến nghĩa trang rồi đốt xác nhằm phi tang.
3 4 5 6 7