Dòng sự kiện:
NHNN phối hợp triển khai Mobile Money và Sandbox
14/08/2020 16:39:50
Thống đốc đề cập NHNN phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

Trong văn bản gửi tổ chức tín dụng về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thống đốc chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thúc đẩy phát triển hoạt động thanh toán và đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán qua ngân hàng.

NHNN tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và chỉ đạo các TCTD thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), dịch vụ ngân hàng số và khẩn trương mở rộng thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công, đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục.

Cơ quan Nhà nước nghiên cứu kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với các định hướng phát triển hoạt động thanh toán trong thời gian tới và nâng cao hiệu quả quản lý của NHNN đối với dịch vụ thanh toán.

NHNN cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) trình Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Thông báo số 250/TB-VPCP ngày 24/7/2020.

NHNN phối hợp hoàn thiện để sớm triển khai thí điểm Mobile Money (Ảnh: PESA)

Đồng thời, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Sandbox) cần hoàn thành đúng tiến độ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định.

NHNN phối hợp với các nước ASEAN trao đổi, thảo luận và tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức tài chính quốc tế (IMF, ADB, WB…) về các dịch vụ ngân hàng mới như ngân hàng số, tiền số của Ngân hàng Trung ương…

Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ tăng cường giám sát và cảnh báo rủi ro trong hoạt động thanh toán, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán và phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán.

Thống đốc cũng chỉ đạo NHNN tổng kết, đánh giá các đề án, chương trình kế hoạch trong lĩnh vực thanh toán: kết quả triển khai phát triển TTKDTM giai đoạn 2016-2020, đề xuất giải pháp thúc đẩy TTKDTM giai đoạn 2021-2025, đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; chiến lược giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam giai đoạn 2014 -2020...

Tác giả: Trâm Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến