Dòng sự kiện:
Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT SHB
26/04/2022 21:30:41
Ông Đỗ Quang Hiển còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group.

Ngày 26/4/2022, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, HĐQT SHB đã thống nhất, quyết nghị bầu ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Do trước thời điểm luật sửa đổi có hiệu lực, SHB đã bầu xong thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, vì vậy, ông Hiển vẫn đương nhiệm cả chức Chủ tịch SHB lẫn Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho đến hết nhiệm kỳ.

Như vậy, thời gian tới đây rất có thể ông Đỗ Quang Hiển sẽ rút chân khỏi "ghế" Chủ tịch Tập đoàn T&T.

Ngoài việc bầu vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới, tại phiên họp này, HĐQT SHB cũng thống nhất chức danh đối với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Cụ thể, ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Thái Quốc Minh - thành viên Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Văn Lê - thành viên Hội đồng Quản trị, ông Đỗ Quang Vinh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Đỗ Văn Sinh - thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát SHB đã thống nhất cơ cấu, chức danh Ban Kiểm soát chuyên trách SHB nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Phạm Hòa Bình, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Bà Lê Thanh Cẩm và ông Vũ Xuân Thủy Sơn là thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát.

Ông Đỗ Quang Hiển sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT SHB.

SHB mới đây đã thông qua kế hoạch năm 2022 đầy tham vọng với việc lần đầu tiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch này, SHB sẽ có năm đầu tiên gia nhập nhóm ngân hàng lợi nhuận chục nghìn tỷ, đồng thời ghi nhận mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Cụ thể, SHB dự kiến ghi nhận tối thiểu 11.686 tỷ đồng lãi trước thuế năm nay, tăng tới 87% so với năm 2021. Kỳ vọng này được đưa ra dựa trên tăng trưởng tổng tài sản của ngân hàng ở mức trên 12% và vốn điều lệ tăng 37% so với năm 2021. Hai chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất là nguồn vốn huy động và tổng dư nợ tín dụng, SHB dự kiến tăng lần lượt 9,8% và 14,4%, đạt 504.539 tỷ và 421.715 tỷ đồng vào cuối năm nay. Nợ xấu kiểm soát dưới 1,3%.

Ông Đỗ Quang Hiển trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 cũng tiết lộ lợi nhuận quý I/2022 của SHB là 3.226 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đặt ra, ngân hàng hoàn thành khoảng 30% kế hoạch năm dù mới đi được 1/4 năm tài chính.

Đối với các kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư chiến lược nước ngoài, SHB cho biết thực hiện đúng lộ trình trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến