Dòng sự kiện:
31/07/2019 08:56:24
Chỉ trong khoảng 2 năm rưỡi có gần 7.000 công trình vi phạm xây dựng. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng này có thanh tra xây dựng 'bảo kê'.
1 2 3 4