Dòng sự kiện:
11/03/2021 12:06:38
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định hủy đưa 1.116m2 'đất ở không hình thành đơn vị ở' về đất thương mại dịch vụ tại một số dự án.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3 4 5