Dòng sự kiện:
23/06/2020 09:24:16
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp trên địa bàn huyện Đức Thọ đã cấp cho Công ty TNHH Minh Hương. .
1 2 3 4 5