Dòng sự kiện:
07/06/2019 07:10:29
Bộ VHTTDL nắm trong tay nhiều thành viên sở hữu quỹ đất vàng, tuy nhiên với nhiều cách thức, những lô đất này lần lượt về tay tư nhân, trong đó không ít trường hợp bị đặt dấu hỏi về tính pháp lý và minh bạch.
1 2 3 4 5