Dòng sự kiện:
01/09/2019 13:16:18
Phần đất mà gia đình ông Khương đấu thầu của Đình Giao Trì đều nộp tiền về cho Đình nhưng không hiểu vì sao UBND xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) lại đòi lại diện tích này qua thông báo bằng..miệng.
1 2 3 4 5