Dòng sự kiện:
13/10/2020 13:42:45
Kiến nghị trước hết sẽ cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư dự án condotel. Sau khi thực hiện hợp đồng mua bán condotel, chủ đầu tư làm tiếp thủ tục chuyển tên cho khách hàng - nhà đầu tư thứ cấp.
  • Liên kết hữu ích
2 3 4 5 6