Dòng sự kiện:
12/07/2019 08:02:20
Theo Thanh tra TP Hà Nội: Các vi phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện, xử lý, ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, còn có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của chính quyền sở tại...
2 3 4 5 6