Dòng sự kiện:
01/10/2020 14:29:23
Khung giá đất của Nhà nước có chênh lệch rất lớn so với giá chuyển nhượng thực tế, dẫn tới giao dịch ngầm, thấp hơn hoặc bằng quy định tại bảng giá mà không thể hiện đúng giá thị trường.
  • Liên kết hữu ích
3 4 5 6 7