Dòng sự kiện:
Phương án mới đưa Trung tâm điều độ hệ thống điện rời EVN về Bộ Công Thương
06/07/2023 18:51:55
Bộ Công Thương đổi phương án đề xuất, tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) khỏi EVN để lập công ty TNHH MTV, thay vì là đơn vị sự nghiệp.

Tại Tờ trình ngày 5/7 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia khỏi EVN và lập công ty TNHH MTV.

A0 sẽ tách ra khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cụ thể, bước một sẽ thực hiện tách A0 ra khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để thành lập công ty TNHH MTV, thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiếp đó, sau khi A0 đã chuyển thành công ty TNHH MTV, sẽ thực hiện việc chuyển quyền chủ sở hữu của đơn vị này từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương.

Trước đó, Bộ Công Thương từng đề xuất A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công Thương.

Góp ý điều chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ cho rằng nếu chuyển A0 thành đơn vị sự nghiệp công lập sẽ vướng rất nhiều các văn bản pháp lý có liên quan như tổ chức bộ máy, đấu thầu, quản lý giá phí... không tách bạch được chức năng kinh doanh với quản lý nhà nước.

Theo Bộ Nội vụ, việc chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện thuộc Bộ Công Thương, hoạt động độc lập với bên bán điện và bên mua điện chỉ thay đổi về đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bảo đảm phù hợp với lộ trình, yêu cầu tại Quyết định số 168/QĐ-TTg, tạo điều kiện vận hành cơ chế thị trường trong mối quan hệ giữa đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia với đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện theo quy định của Luật Điện lực.

"A0 hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV sẽ có điều kiện thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều độ hệ thống điện lực quốc gia (điều này rất khó thực hiện nếu lựa chọn chuyển A0 thành đơn vị sự nghiệp công lập), bảo đảm phù hợp với cơ chế điều hành giá, phí (phí điều độ hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực được quy định là một thành phần chi phí cấu thành giá điện, tương tự như giá truyền tải điện) theo quy định của Luật Điện lực", Bộ Nội vụ nêu ý kiến.

Tại thông báo kết luận cuộc họp mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan tại cuộc họp; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án chuyển A0 về Bộ Công Thương dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH MTV) theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2023.

Tác giả: Lương Bằng

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến