Dòng sự kiện:
Quảng Nam: Thống nhất 12 dự án bất động sản phát triển nhà ở
23/02/2024 07:37:41
Theo danh mục dự án thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, thị xã Điện Bàn có 6 dự án, huyện Phú Ninh 4 dự án, huyện Thăng Bình 2 dự án.

Ngày 22/2, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 gồm 12 dự án ở thị xã Điện Bàn, huyện Phú Ninh và Thăng Bình gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Theo công văn của UBND tỉnh Quảng Nam, để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 2142-CV/TU ngày 24/11/2023. Bên cạnh đó, theo đề nghị của Sở Xây dựng tại báo cáo số 18/BC-SXD ngày 29/01/2024 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh đề nghị tại công văn số 8368/UBND-KTN ngày 13/12/2022 để làm cơ sở triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Tại thị xã Điện Bàn gồm 2 dự án nhà ở thương mại và 4 dự án nhà ở xã hội. Cụ thể, dự án nhà ở thương mại gồm: Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương có quy mô khoảng 3,5ha và Khu đô thị Vĩnh An, phường Điện An có quy mô khoảng 21,79ha.

Riêng Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương, thuộc danh mục các dự án điều chỉnh mục tiêu đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 182-TB/TU ngày 14/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư để tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án nhà ở xã hội gồm: Khu dân cư thu nhập thấp khu 2 tại phường Điện Nam Trung quy mô khoảng 4,53ha; Khu dân cư thu nhập thấp khu 3 tại phường Điện Nam Trung quy mô khoảng 6,5ha; Khu dân cư thu nhập thấp khu 4 tại phường Điện Nam Trung Điện Nam Đông quy mô khoảng 14,2ha; Khu dân cư thu nhập thấp khu 5 tại phường Điện Nam Trung quy mô khoảng 4,17ha.

Các dự án này trước đây do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Do vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đã dừng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và chuyển giao cho UBND thị xã Điện Bàn quản lý; việc trình phê duyệt danh mục kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Một góc thị xã Điện Bàn nhìn từ trên cao.

Nhà đầu tư sau khi được lựa chọn có trách nhiệm lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (nếu có) đảm bảo phù hợp với nhu cầu, hiệu quả sử dụng đất, loại hình nhà ở, tiêu chuẩn diện tích nhà ở, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khớp nối hạ tầng khu vực.

Huyện Phú Ninh gồm 4 dự án: Khu dân cư Bắc Hòa Bình, xã Tam Thái quy mô khoảng 11,4ha; Khu dân cư Cây Sanh, xã Tam Dân quy mô khoảng 19,8ha; Khu đô thị Tân Phú, thị trấn Phú Thịnh quy mô khoảng 45,4ha; Khu dân cư Tam Dân, xã Tam Dân quy mô khoảng 37,9ha.

Còn ở huyện Thăng Bình gồm 2 dự án: Khu dân cư nông thôn mới - chợ xã Bình Quý quy mô khoảng 9,9ha; Khu dân cư Bình Nguyên, xã Bình Nguyên quy mô khoảng 12ha.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến