Dòng sự kiện:
SHB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đến 94% so với cùng kỳ
30/04/2022 08:09:07
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.227 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2021.

SHB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đến 94% so với cùng kỳ

Tổng tài sản của SHB đến hết ngày 31/3/2022 đạt 515.553 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm; huy động vốn thị trường 1 đạt 388.116 tỷ đồng, tăng 2,6%; dư nợ cấp tín dụng đạt 388,196 tỷ đồng, tăng 5,3%.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng cao so với cùng kỳ đã đưa tổng thu nhập lãi thuần quý I/2022 của SHB đạt 4.223 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ, trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Với kết quả trên, SHB lạc quan rằng mục tiêu tổng lợi nhuận tối thiểu 11.686 tỷ đồng trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi.

Năm 2021, SHB đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh doanh, khi lợi nhuận của ngân hàng đạt 6.260 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ, tổng tài sản đạt 506,6 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020; vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 53.114 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 26.674 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn đã đề ra.

Huy động vốn đạt 379.000 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cấp tín dụng đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Đặc biệt, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập thuần (CIR) giảm xuống 24,22%; thu hồi nợ và trích lập dự phòng tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và Vinashin trước thời hạn.

SHB cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30, nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới; bầu và phân công các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Theo đó, ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Năm 2022, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%./.

Tác giả: Lê Phương

Theo: Bnews
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến