Dòng sự kiện:
07/01/2022 18:48:42
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư số 26/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.
  • Liên kết hữu ích
3 4 5 6 7