Dòng sự kiện:
23/07/2022 10:23:56
Nửa đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước hoàn thành 66% dự toán pháp lệnh, ngân sách thặng dư hơn 228.000 tỷ đồng, nhiều khoản thu, sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ.
  • Liên kết hữu ích
4 5 6 7 8