Dòng sự kiện:
Tập đoàn Cao su Việt Nam đem về hơn 25.000 tỷ đồng doanh thu năm 2022
02/02/2023 07:40:41
Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần của Tập đoàn Cao su Việt Nam đạt 25.315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.797 tỷ đồng, giảm lần lượt 3,3% và 10% so với năm 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.013 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu, mảng sản xuất kinh doanh mủ cao su đóng góp 6.710 tỷ đồng, chiếm 74% tổng doanh thu.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của tập đoàn giảm 34% về 1.687 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 26,6% cùng kỳ về 18,7% quý IV/2022. Trừ đi các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng, tập đoàn lãi sau thuế 1.311 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Cả năm 2022, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 25.315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.797 tỷ đồng, giảm lần lượt 3,3% và 10% so với năm 2021.

Cuối năm 2022, Hội đồng quản trị GVR đã thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất giảm 5% so với kế hoạch cũ, từ 29.707 tỷ đồng xuống 28.280 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 4.900 tỷ đồng, giảm 24% so với kế hoạch ban đầu.

Như vậy so với kế hoạch mới, GVR đã thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu và vượt 17% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022.

Theo GVR, nguyên nhân khiến tập đoàn điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2022 do xung đột của một số nước trên thế giới làm ảnh hưởng đến tiêu thụ và giá bán các sản phẩm chính.

 

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng chưa thoái vốn được như kế hoạch được giao, các đơn vị thành viên chưa thực hiện được việc bàn giao đất do đang trong thời gian chờ đợi quyết định của cơ quan có thẩm quyền cùng với việc lập dự phòng do suy giảm giá trị đầu tư sang Lào vì sự suy giảm giá trị của đồng Kip Lào trong kỳ lập báo cáo.

Cuối năm 2022, quy mô tài sản của tập đoàn giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm về 78.064 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở tài sản cố định gần 34.000 tỷ đồng.

Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng tại cuối tháng 12/2022 đạt khoảng 15.633 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm và bằng 1/5 tổng tài sản. Tính riêng quý IV/2022, GVR lãi hơn 190 tỷ đồng từ tiền gửi, tiền cho vay.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn đầu tư 2.776 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết, đơn vị khác. Năm 2022, tập đoàn thu lãi 299 tỷ đồng từ việc rót vốn vào các công ty này.

Hàng tồn kho tính đến cuối quý IV/2022 hơn 4.000 tỷ đồng, tăng khoảng 530 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm tồn kho.

Tại ngày 31/12/2022, tập đoàn có 24.800 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ dài hạn là 10.232 tỷ đồng, nợ dài hạn là 14.628 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính là 7.411 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của tập đoàn tại cuối kỳ là 53.203 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.783 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là 5.089 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến