Techcombank: 9 tháng kiểm soát nợ xấu dưới 3%
18/11/2014 15:02:15
ANTT.VN - Lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế của Techcombank đạt 1.163 tỷ đồng, tăng 55,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 98,5% mục tiêu năm 2014. Tổng tài sản đạt 170.768 tỷ đồng, tăng 7,5%, tỉ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2,96% trên tổng dư nợ.

Tin liên quan

Theo báo cáo tài chính mới được công bố của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank, lợi nhuận hợp nhất riêng quý III/2014 đạt 214 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kì năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm đặt 1.163 tỷ đồng, tăng 55,15 so với cùng kì năm trước, đạt 98,5% mục tiêu đề ra từ đầu năm 2014.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2014 của Techcombank đạt 98,5% kế hoạch

Tính riêng 9 tháng đầu năm nay, Techcombank đã nộp vào ngân sách 189 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng  gấp 6 lần so với cùng kì năm 2013. Trong khi đó, năm 2014, các tổ chức doanh nghiệp áp dụng mức thuế  TNDN là 22% (năm 2013 là 25%) theo thông tư 78/ 2014/TT-BTC.

Tại ngày 30/9/2014, vốn cổ phần của ngân hàng là 8.878 tỷ đồng, ngoài 1 hội sở chính và 313 chi nhánh trên toàn quốc, Techcombank sở hữu 3 công ty con với 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH Chứng khoán- Kỹ thương, Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Techcombank và Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương.

Tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 121,733 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng từ cho vay khách hàng tăng đạt 71,489 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu NPL giảm xuống còn 2,96 %,  trong khi đầu năm thì tỷ lệ này là 3,65%. Nhưng điều đáng lưu ý ở đây, trong nhóm nợ xấu có nợ nhóm 5- nợ có khả năng mất vốn đã tăng vọt từ 989 tỷ đồng tại thời điểm 31/12.2013 (chiếm 1,4% tổng dư nợ) lên 1.469 tỷ đồng (chiếm 2,06%  tổng dư nợ) vào ngày 30/9/2014.

Bảng phân tích chất lượng dư nợ Techcombank 9 tháng đầu năm 2014

Techcombank cũng tiến hành bán nợ xấu cho VAMC, ghi nhận mệnh giá trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành bằng giá trị ghi sổ trừ đi dự phòng cụ thể đã trích khoản nợ bán. Ngân hàng sử dụng nguổn dự hòng rủi ro đã trích hàng năm cho trái phiếu đặc biệt để xử lý nợ xấu, phần chênh lệch được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Ngân hàng phải trích lập và duy trì khoản dự phòng chung bằng 0,75% tổng giá trị dư nợ cho vay khách hàng được phân loại từ nhóm 1 đến nhóm 4 tại ngày 31/8/2014.  Trong 9 tháng đầu năm 2014, Techcombank đã sử dụng 1.098 tỷ đồng để xử lý rủi ro, tăng 83% so với cùng kì năm ngoái.

Riêng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Techcombank tăng đột biến, từ 982 tỷ đồng lên 1.668 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kì năm ngoái. Tăng chủ yếu ở khoản chi phí dự phòng trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết và khoản phải thu từ các hợp đồng bán nợ cho VAMC, khoản này chiếm 847 tỷ đồng, cùng kì năm ngoái chưa hề xuất hiện chi phí dự phòng này trên báo cáo tài chính.

Với việc tập trung vào nhu cầu khách hàng và đặc biệt đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ thu phí thuần như dịch vụ tài trợ thương mại, LC, bảo lãnh và bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp,…. , tỷ lệ thu nhập ròng hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động của Techcombank trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt mức 17% cao hơn tỉ lệ 12% cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vào thời điểm cuối tháng 9/2014 tiếp tục được duy trì  trên 14,98%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NH Nhà nước, giúp Ngân hàng tiếp tục chủ động hỗ trợ đầu tư cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với nguồn tài chính vững mạnh và ổn định của mình.

Hoa Liên
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến