Dòng sự kiện:
Thanh Hoá: Nhiều sai phạm thu chi ở trường Tiểu học Trần Phú
06/04/2018 21:15:57
Thanh tra UBND TP Thanh Hóa đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lí thu, chi tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố, yêu cầu kiểm điểm đối với ban giám hiệu của nhà trường.

Phát hiện nhiều sai phạm trong thu - chi

Mới đây, UBND TP Thanh Hóa đã có kết luận thanh tra số 913/KL – UBND đối với việc quản lí, sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp có nhiều sai phạm tại trường Tiểu học Trần Phú (phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa).

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ký quyết định thu hồi số tiền sai phạm của trường là 20.400.000đ. Đây là số tiền do trường Tiểu học Trần Phú chi lương tháng 11+12/2015 cho giáo viên hợp đồng chuyên môn đặc thù do nhà trường ký hợp đồng lao động không có trong dự toán được giao. Trường Tiểu học Trần Phú phải nộp vào kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa trước ngày 10/4/2018.

Trường Tiểu học Trần Phú, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, việc sử dụng ngân sách nhà nước trong năm 2015, 2016 của nhà trường không đúng quy định.

Trong đó, việc cô Lê Thị Thu Phương nghỉ thai sản từ tháng 1/6/2015 nhưng nhà trường không báo cáo phòng Tài chính – Kế hoạch để điều chỉnh dự toán theo quy định.

Ngoài ra, năm 2016, tiền điện sáng, nước máy chi 100% từ nguồn ngân sách (cả phần sử dụng của bộ phận bán trú).

Tại trường này, thanh tra cũng chỉ ra các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh học sinh lập dự toán chưa bám sát nhu cầu thực tế, đưa ra mức thu cao, chi không hết, chi sai mục đích như: tiền phục vụ bán trú, hỗ trợ cơ sở vật chất, vệ sinh, đồ dùng bán trú.

Năm học 2017 - 2018, nhà trường đưa vào kế hoạch vận động cả nội dung kinh phí dự phòng bổ sung trong năm với số tiền hơn 15 triệu là không đúng.

Dự toán thu chi tiền mua sắm đồ dùng bán trú có cả nội dung mua sắm, sửa chữa lớn cơ sở vật chất, dẫn đến mức thu cao, trong khi đã vận động hỗ trợ cơ sở vật chất là không phù hợp.

Tiền vệ sinh dự kiến thu chi trong 10 tháng, thực chi 12 tháng, có cả dự toán chi tiền nước máy trong khi đó tiền nước máy đã chi từ nguồn phục vụ bán trú và ngân sách.

Việc lập dự toán thu chi tiền phục vụ bán trú chưa sát với thực tế, quá trình thực hiện có sự thay đổi, nhưng không lập dự toán điều chỉnh, chi một số nội dung không đúng mục đích, sai nguồn.

Cũng theo kêt luận thanh tra, tháng 5 hàng năm, nhà trường chỉ thu 14 buổi ăn bán trú, Trung tâm tiếng Anh thu 1/2 tháng nhưng các khoản thu học 2 buổi/ngày, tăng tiết, tiếng Anh, nhà trường vẫn thu mức đủ cả tháng.

Bên cạnh đó, nhà trường vận động học sinh trái tuyến hỗ trợ mua sắm cơ sở vật chất là không đúng. Cụ thể, trường vận động được gần 67 triệu đồng từ học sinh lớp 1 trái tuyến nói là để sửa chữa cơ sở vật chất nhưng không có dự toán kinh phí.

Việc chi cho công tác quản lý hành chính từ nguồn thu thỏa thuận như: tiền phục vụ bán trú; tiền học 2 buổi/ngày, tiền học tăng tiết, tiền học phí tiếng Anh lớp 1+2 chiếm tỷ lệ cao, chưa phù hợp.

Tiền tăng tiết sau khi chi trả hết cho giáo viên giảng dạy (75%), số tiền còn lại nhà trường không trích kinh phí để mua sắm, sửa chữa tài sản, dụng cụ mà chi hết cho bộ phận quản lý, hành chính, giáo viên không chủ nhiệm…

Việc tổ chức dạy tiếng Anh làm quen cho học sinh khối lớp 1+2 trong giờ chính khóa 2 tiết/tuần, do giáo viên biên chế của nhà trường giảng dạy nhưng vẫn thu học phí 50.000đ/tháng/hs. Số học phí thu được ngoài việc chi trả cho công ty cung cấp phần mềm giảng dạy, số kinh phí trích lại chủ yếu chi cho công tác quản lý, hành chính, không dành nguồn kinh phí để bổ sung cơ sở vật chất trường lớp.

Ngoài ra, một số các khoản chi như Qũy đội - kế hoạch nhỏ, nhà trường chi không đúng quy định; quỹ nhân đạo dùng để chi cho thưởng Tết Ban giám hiệu là sai; quỹ khuyến học chi cho công tác vận động không đúng…

Kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo nhà trường

Tại bản kết luận này, Thanh tra TP Thanh Hóa cũng yêu cầu trường Tiểu học Trần Phú dừng ngay việc kêu gọi, vận động xã hội hóa đối với học sinh trái tuyến. Đối với các khoản thu thỏa thuận phải lập dự toán thu chi tiết, căn cứ tính hình thực tế…

Đối với tiếng Anh lớp 1+2 làm quen không được liên kết với các trung tâm giảng dạy trong giờ chính khóa để thu tiền.

Kết luận cũng chỉ ra, việc công khai, minh bạch các khoản thu do phụ huynh đóng góp vào cuối năm học chưa cụ thể, không thể hiện trong biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp.

Thanh tra TP Thanh Hóa yêu cầu, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì đã để xảy ra các sai phạm trong quá trình lãnh đạo, điều hành.

Về cá nhân, yêu cầu kiểm điểm đối với cô Lê Thị Minh, nguyên hiệu trưởng nhà trường, trong công tác lãnh đạo đã thực hiện các khoản thu – chi, đóng góp từ phụ huynh chưa sát với thực tế; tham gia cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lí, điều hành chi các khoản vận động còn sai quy định, một số khoản không đúng mục đích; việc dạy và học Tiếng Anh làm quen lớp 1 + 2 trong giờ học chính khóa vẫn thu học phí trong khi nhà trường vẫn đảm bảo về giáo viên biên chế và cơ sở vật chất. Đồng thời, kiểm điểm đối với cô Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng nhà trường, với vai trò là Phó hiệu trưởng thời kỳ cô Lê Thị Minh làm hiệu trưởng liên đới chịu trách nhiệm về những sai phạm của trường.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Quyết, kế toán nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì trong công tác tham mưu thực hiện các khoản thu – chi còn nhiều sai phạm, chi lương cho giáo viên hợp đồng nhà trường từ nguồn ngân sách không đúng dự toán được giao.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến