Dòng sự kiện:
Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm 8.028 tỷ đồng trong quý II/2016
22/07/2016 08:42:46
ANTT.VN - Ngày 22/7/2016, Thanh tra Chính phủ đã có thông cáo báo chí về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý II và kế hoạch công tác Quý III năm 2016.

Tin liên quan

Ảnh minh họa

Theo đó, toàn ngành đã triển khai 1.805 cuộc thanh tra hành chính và 84.817 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm 8.028 tỷ đồng, 860 ha đất; kiến nghị thu hồi 6.772 tỷ đồng và 515 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 1.256 tỷ đồng, 345 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 221 tập thể; ban hành 45.652 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền là 1.408 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 19 vụ, 31 đối tượng, cụ thể:

Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 04 cuộc thanh tra; 06 thông báo kết luận thanh tra ; tiếp tục xây dựng báo cáo, hoàn thiện 15 kết luận thanh tra và tiến hành 12 cuộc thanh tra. Qua kết luận 4 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 102,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 09 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 93,8 tỷ đồng; kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 1.775 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 930 cuộc, tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra, kiểm tra đã kết luận phát hiện vi phạm với số tiền 274 tỷ đồng, 860 ha đất, kiến nghị thu hồi 130 tỷ đồng và 515 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 144 tỷ đồng, 345 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính các tập thể, cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra xem xét 19 vụ, 31 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ; tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

PV

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến