Dòng sự kiện:
Thêm yêu cầu cho dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) để thu hút nhà đầu tư lớn
13/06/2020 15:06:44
Chính phủ đề nghị đưa vào Luật Đầu tư (sửa đổi) một số nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến ưu đãi thuế của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các dự án thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển có quy mô vốn đầu tư3.000 tỷ đồng được đề nghị áp dụng ưu đãi đặc biệt. (Trong ảnh: Mô hình Tung tâm R&D mới của Samsung, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022)

Chính phủ vừa gửi đến Quốc hội tờ trình về một số  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Trong đó có đề nghị đưa vào Luật Đầu tư (sửa đổi) các nội dung sửa đổi, bổ sung các Điều 13, 14 và các quy định liên quan của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để quy định cụ thể mức ưu đãi đặc biệt đối với các dự án lớn, quan trọng để thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia.

Giải trình về việc này, Chính phủ cho biết, nhằm để thể chế hóa chủ trương xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế đối với các dự án lớn, quan trọng để thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia. Chủ trương này được xác định tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 22/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 chủ trương xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế đối với các dự án lớn, quan trọng để thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia.

Cụ thể, Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 đã giao Chính phủ quyết định ưu đãi đối với các dự án có tác động lớn đến phát triển KTXH với mức không vượt quá 50% mức ưu đãi cao nhất và thời hạn ưu đãi không vượt quá thời hạn ưu đãi dài nhất.

Quy định này tạo dư địa và cơ chế linh hoạt để Chính phủ thực hiện chính sách thu hút các dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, các dự án sử dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo…

Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện chính sách ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư và các luật thuế thì dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) chỉ quy định các loại dự án được áp dụng ưu đãi đặc biệt. Đó là các trường hợp: các dự án thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển có quy mô vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng; Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư 30.000 tỷ đồng và các dự án khác có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ....

Mức ưu đãi, thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt đối với các dự án nêu trên thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.

Trong khi chưa thể sửa đổi ngay Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, để tạo cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn, kịp thời cho thu hút đầu tư, nhất là các dòng vốn đầu tư nước ngoài đang dịch chuyển nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ trình Quốc hội cho phép: trong Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này, đưa ngay vào các nội dung sửa đổi, bổ sung các Điều 13, 14 và các quy định liên quan của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để quy định cụ thể mức ưu đãi đặc biệt đối với các dự án nêu trên.

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến