Dòng sự kiện:
Thép Pomina giao dịch trở lại ngày 23/5 với định giá 783,09 tỷ đồng
20/05/2024 11:30:45
Vừa hủy niêm yết sàn HoSE, cổ phiếu CTCP Thép Pomina (mã POM) sẽ giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 23/5 với giá tham chiếu 2.800 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định chấp thuận niêm yết hơn 279,6 triệu cổ phiếu Thép Pomina trên sàn UPCoM, ngày giao dịch đầu tiên là 23/5 và giá tham chiếu là 2.800 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ước tính vốn hoá Thép Pomina sẽ là khoảng 783,09 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) quyết định huỷ niêm yết bắt buộc hơn 279,6 triệu cổ phiếu POM trên sàn HoSE từ ngày 10/5/2024. Trong đó, lý do được đưa ra do đơn vị chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán trong 3 năm liên tiếp.

Tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2024, nâng tổng lỗ luỹ kế 1.697,1 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024 (báo cáo tự lập), Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 471,44 tỷ đồng, giảm 71,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận âm 224,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 186,6 tỷ đồng, tức lỗ thêm 38,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, với việc tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn, Thép Pomina ghi nhận lợi nhuận gộp âm 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 41,3 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 33,7%, tương ứng giảm 4,08 tỷ đồng, về 8,02 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng 82,6%, tương ứng tăng thêm 65,9 tỷ đồng, lên 145,68 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 19,7%, tương ứng giảm 14,4 tỷ đồng, về 58,84 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải việc tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2024, Thép Pomina cho biết do nhà máy thép Pomina 3 và nhà máy thép Pomina 1 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu chi phí quản lý, chi phí lãi vay. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng nhiều nhất nên lỗ trong kỳ và hiện tại Công ty đang tìm kiếm nhà đầu tư để tái cấu trúc nhằm có thể sản xuất lại trong thời gian sớm nhất.

Với việc tiếp tục lỗ trong quý I/2024, tính tới 31/3/2024, tổng lỗ luỹ kế của Thép Pomina đã lên tới 1.697,1 tỷ đồng, bằng 60,7% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.796,8 tỷ đồng).

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Thép Pomina giảm nhẹ 3,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 328,8 tỷ đồng, về 10.075,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt chỉ còn hơn 6 tỷ đồng và tổng nợ vay lên tới 6.232,87 tỷ đồng (5.386,9 tỷ đồng vay ngắn hạn và 845,97 tỷ đồng vay dài hạn), bằng 533,4% vốn chủ sở hữu.

Thép Pomina thuyết minh chủ nợ vay lớn nhất chủ yếu 2.573,1 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM; 1.639,2 tỷ đồng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM; 488,5 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam…

Thép Pomina đang tìm cổ đông để tái cấu trúc

Về kế hoạch tái cấu trúc, Thép Pomina cho biết nhằm làm lành mạnh hoá cơ cấu tài chính, đồng bộ các khâu luyện và cán thép nhằm tối ưu hoá năng lực sản xuất tại nhà máy thép Pomina 1 và nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh (Pomina 3).

Công ty quyết định thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ khoảng 2.700 - 2.800 tỷ đồng; và vốn vay ngân hàng là 4.000 tỷ đồng. Như vậy, ước tính vốn điều lệ chiếm 40% tổng nguồn vốn, và còn lại 60% là vốn vay.

Về cơ cấu cổ đông tại Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, Thép Pomina sẽ sở hữu 35% vốn điều lệ (khoảng 900 đến 1.000 tỷ đồng) và còn lại 65% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác (khoảng 1.800 - 1.900 tỷ đồng).

Đối với phần góp của Thép Pomina, Công ty sẽ góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị tại 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3, sau góp vốn sẽ chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị; các cổ đông khác sẽ góp vốn bằng tiền mặt.

Công ty kiểm toán AFC & Savills đã định giá hai nhà máy Pomina 1 và Pomina 3 thuộc Thép Pomina với giá trị 6.694 tỷ đồng.

Căn cứ vào giá trị định giá, giá trị hai nhà máy của Thép Pomina khoảng 6.000 đến 6.800 tỷ đồng, Thép Pomina sẽ góp từ 900 đến 1.000 tỷ đồng vào pháp nhân mới là Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ. Như vậy, giá trị thu hồi được sau khi góp vốn 2 nhà máy là 5.100 đến 5.800 tỷ đồng.

Đối với số tiền thu hồi còn lại, Thép Pomina dự kiến dùng 3.757 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại Ngân hàng; và còn lại 1.343 tỷ đồng để thanh toán các khoản phải trả các nhà cung cấp.

Thực tế, với việc thành lập pháp nhân mới, nhóm cổ đông chiến lược khi tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, nhóm cổ đông chiến lược chỉ chịu trách nhiệm đối với Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina và đồng thời cũng sở hữu quá bán tại Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ. Ngược lại, Thép Pomina chỉ sở hữu 35% vốn, đồng thời mất quyền chi phối 2 nhà máy đã xây dựng.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến