Dòng sự kiện:
15/05/2024 09:55:50
Chủ tịch HoREA lo giá nhà tiếp tục tăng do thị trường mất cân đối nguồn cung. Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch triển khai, đẩy mạnh các phân khúc nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội.
1 2 3 4