Dòng sự kiện:
18/08/2023 06:45:46
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong quá trình triển khai giám sát về quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH cần tránh việc không xác định được rõ trọng tâm, trọng điểm khi thời gian, lực lượng có hạn
1 2 3 4