Dòng sự kiện:
23/07/2019 11:11:19
Theo Bộ Xây dựng, nhiều địa phương có tình trạng giao dịch, chuyển nhượng dự án nhà, đất khi chưa đủ điều kiện.
1 2 3 4 5