Dòng sự kiện:
29/11/2021 06:33:21
Sau thông tin một công ty trúng đấu giá 132.415,6 m2 đất khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), giá đất khu vực này được đẩy cao, đến hơn 1 tỷ đồng/m chiều ngang.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3