Dòng sự kiện:
Tín phiếu NHNN sẽ được phát hành theo phương thức đấu thầu hoặc bắt buộc
27/10/2019 16:08:27
Theo thông tư mới đây của NHNN, căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kì và tình hình thực tế, NHNN sẽ quyết định phát hành tín phiếu theo phương thức bắt buộc đối với tổ chức tín dụng.

Theo Thông tư số 16 qui định về phát hành tín phiếu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành, tín phiếu sẽ được phát hành theo phương thức đấu thầu hoặc bắt buộc từ ngày 9/12/2019.

Cụ thể, việc phát hành tín phiếu NHNN theo phương thức đấu thầu được thực hiện theo qui định của NHNN về đấu thầu qua nghiệp vụ thị trường mở.

Ở phương thức bắt buộc, căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kì và tình hình thực tế, NHNN quyết định phát hành tín phiếu theo phương thức bắt buộc đối với tổ chức tín dụng.

Các tổ chức tín dụng (TCTD) phải thực hiện mua tín phiếu này theo quyết định của Thống đốc NHNN.

TCTD phải chuyển tiền mua vào tài khoản theo chỉ định của NHNN trong ngày thanh toán tín phiếu và phải đảm bảo ghi đầy đủ thông tin trên lệnh chuyển tiền theo yêu cầu.

Ngoài ra, NHNN có thể xem xét mua lại trước hạn tín phiếu theo phương thức bắt buộc. Việc mua lại trước hạn được Thống đốc quyết định.

Khi TCTD không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu bắt buộc, đến cuối ngày thanh toán, NHNN sẽ thực hiện tự động trích tài khoản thanh toán của TCTD  tại NHNN cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu và thông báo bằng văn bản cho TCTD biết.

Trường hợp tài khoản thanh toán tại NHNN không đủ thanh toán số tiền mua tín phiếu còn thiếu, TCTD phải chịu phạt chậm thanh toán đối với số tiền mua còn thiếu theo mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Số tiền phạt chậm thanh toán của từng ngày theo qui định.

Trong 5 ngày làm việc liền kề tiếp theo kể từ ngày thanh toán, hàng ngày NHNN tự động trích nợ tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng tại NHNN cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu còn thiếu và số tiền phạt chậm thanh toán chưa được thanh toán; thu số tiền mua tín phiếu còn thiếu trước, thu số tiền phạt chậm thanh toán sau.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến