Dòng sự kiện:
Tổng Công ty Công trình Đường sắt và Chứng khoán DSC bị xử phạt
06/10/2022 16:42:34
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính đối với Tổng Công ty công trình đường sắt và Chứng khoán DSC với số tiền lần lượt là 100 triệu đồng và 175 triệu đồng.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt 2 công ty là Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt và Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.

Theo đó, Tổng Công ty Công trình Đường sắt (UpCOM: RCC) phải chịu phạt vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN đối với: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, báo cáo tài chính quý I/2020, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020, báo cáo tài chính quý III/2020, báo cáo thường niên năm 2020, báo cáo tài chính quý I/2021; công bố không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính quý III/2020.

Phạt Tổng Công ty Công trình Đường sắt vì vi phạm công bố thông tin.

Tổng Công ty Công trình Đường sắt cũng không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, doanh nghiệp này không công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020, báo cáo tài chính quý III, IV/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; báo cáo thường niên năm 2020. Ngoài ra, công bố thông tin không đúng thời hạn với báo cáo tài chính quý IV/2019, báo cáo tài chính quý II/2020, báo cáo tài chính quý I/2021; báo cáo tài chính kiểm toán 2020.

Với những sai phạm trên, Tổng Công ty Công trình Đường sắt bị phạt hành chính 100 triệu đồng.

Ngoài ra, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt Chứng khoán DSC (UpCOM: DSC) 175 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể, DSC đã cho vay đối với Thành viên Hội đồng quản trị tại các thời điểm ngày 17/8/2020, 20/8/2020, 28/10/2020, 30/10/2020, 01/02/2021.

Như vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC phải nộp số tiền 175 triệu đồng cho vi phạm nêu trên.

Tác giả: Nguyễn Phương Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến