Dòng sự kiện:
TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ sát mốc 1 tỷ USD
26/05/2023 08:45:45
Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận TPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 6.199 tỷ đồng, lên 22.016 tỷ đồng (sát mốc 1 tỷ USD) thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa thông báo nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 6.199 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cổ đông ngân hàng đã thông qua mục mục tiêu tăng vốn điều lệ từ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng (sát mốc 1 tỷ USD) thông qua chia cổ tức tỉ lệ 39,19% bằng cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 là hơn 1.536 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần (2.561 tỷ đồng) và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành là gần 620 triệu cổ phiếu.

Tại Đại hội, cổ đông TPBank cũng đề xuất tăng tỉ lệ chia cổ tức lên 50% khi mức tăng trưởng của ngân hàng còn nhiều dư địa, lợi nhuận giữ lại vẫn đủ.

Trả lời đề xuất này, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT TPBank cho biết, việc đưa ra tỉ lệ tăng vốn này, HĐQT đã phải căn cứ vào khả năng của vốn chủ sở hữu của ngân hàng, phần vốn muốn tăng thêm lấy từ nguồn lợi nhuận để lại.

“HĐQT đã cân nhắc và nhận thấy mức tăng 39,19% lên hơn 22.000 tỷ đồng vốn điều lệ là phù hợp. Chúng tôi không muốn tăng hết tất cả mà để lại một phần dự trữ. Đây là mức tăng khá cao, bình thường các ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ khoảng dưới 20%”, ông Phú giải thích.

Về tình hình kinh doanh, TPBank ghi nhận kết quả kém sáng trong quý đầu năm 2023 khi thu nhập lãi thuần sụt giảm 3,34% so với cùng kỳ, xuống 2.737 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do chi phí trả lãi tiền gửi cho khách hàng tăng mạnh hơn so với tốc độ của thu nhập từ lãi cho vay.

Các hoạt động ngoài lãi khác cũng giảm mạnh so với cùng kỳ như lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 57,7%; Lãi từ hoạt động khác cũng giảm 74,2%.

Mặt khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 36% so với cùng kỳ, đạt 695 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng tới 370% so với cùng kỳ lên mức 151 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của TPBank đã giảm đến 58% trong quý I/2023, xuống còn 315 tỷ đồng khiến vẫn có lãi trước thuế tăng trưởng, đạt 1.765 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản TPBank mở rộng 4,5% so với đầu năm, đạt 343.522 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,3% lên 172.753 tỷ đồng.

Song, chất lượng tín dụng lại đi xuống rõ rệt khi nợ xấu tăng đến 84% so với đầu năm, lên 2.496 tỷ đồng. Từ đó, kéo tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay đến cuối quý I tăng vọt từ 0,84% lên mức 1,45%.

Tác giả: Lê Thanh Hồng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến