Dòng sự kiện:
VietinBank sẽ thoái vốn khỏi công ty con và bán danh mục đầu tư trong năm 2019
14/04/2019 06:00:56
VietinBank muốn giữ lại lợi nhuận hai năm 2017 - 2018, thoái vốn công ty con và bán danh mục đầu tư. Nếu thực hiện được những kế hoạch này, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt khoảng 9.500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HoSE:CTG) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 đề cập sự cấp thiết của việc tăng vốn và kế hoạch kinh doanh phụ thuộc mật thiết đến lộ trình đang trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp VietinBank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017, 2018 và thực hiện các biện pháp cải thiện tỷ lệ an toàn vốn khác như thoái vốn ở các công ty con, bán danh mục đầu tư… lợi nhuận trước thuế dự kiến trong năm 2019 khoảng 9.500 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 2-5%; dư nợ tín dụng tăng 6-7%; nguồn vốn huy động tăng 10 - 12%.

Trong năm, VietinBank xác định 7 mục tiêu trọng tâm. Trong đó vấn đề đầu tiên được nhấn mạnh là tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp nhằm tăng vốn tự có, tái cấu trúc danh mục tài sản rủi ro, tối ưu cơ cấu dư nợ,….

Thứ hai, đổi mới trong công tác điều hành, tập trung tăng qui mô an toàn và hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu thu nhập tăng mạnh tỉ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng.

Thứ ba, đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế.

Thứ tư, triển khai quyết liệt các giải pháp xử lí nợ, thu hồi nợ có hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động xử lí nợ theo cơ chế thị trường. Đồng thời nâng cao công tác kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro,…

Đại hội lần này, ngân hàng cũng sẽ thực hiện bầu mới Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì mới 2019 - 2024. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết về các nhân sự được đề cử.

Ngoài ra là các vấn đề liên quan đến nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo,...

Năm 2018 do phương án tăng vốn chưa được NHNN phê duyệt làm giảm qui mô tăng trưởng của ngân hàng. Cụ thể, dư nợ tín dụng chỉ tăng 6,1% so với năm trước, không đạt mức kế hoạch (8% - 9%), lợi nhuận hợp nhất đạt 6.730 tỉ đồng, giảm gần 27%.

VietinBank cho biét mặc dù dư nợ tín dụng chỉ tăng 6,1% nhưng dư nợ cho vay bình quân cả năm đã tăng 17,6%. Cùng với đó cơ cấu cho vay dịch chuyển tích cực, dư nợ tiền đồng tăng 18% và dư nợ bình quân phân khúc khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng lần lượt 31% và 29,5%.

Khánh Linh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến