Dòng sự kiện:
18/06/2019 16:40:00
Ngoài phương án giá điện mặt trời theo 4 vùng đã trình, Bộ Công Thương cần nghiên cứu tính giá theo 2 vùng để khuyến khích điện mặt trời.
1 2 3 4