Dòng sự kiện:
17/07/2019 14:24:34
34 cổng đa làn không dừng có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng sẽ thu phí ôtô đi vào khu vực trung tâm TP HCM bao gồm các quận 1, 3 và giáp ranh quận 5, 10.
1 2 3 4 5