Dòng sự kiện:
12/12/2018 09:18:47
Chính quyền các địa phương và lực lượng vũ trang khẩn trương giúp người dân vùng lũ sơ tán người, di dời tài sản đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
1 2 3 4 5