Dòng sự kiện:
20/10/2018 13:18:11
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thông tin, thành phố đã yêu cầu các cá nhân có trách nhiệm phải làm kiểm điểm để tổ chức trong tháng 11/2018. Mức độ sai phạm đến đâu sẽ bị xử lý đến đó.
1 2 3 4 5