Dòng sự kiện:
3 ngân hàng được tăng vốn điều lệ
09/07/2021 17:42:20
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM, Ngân hàng TMCP Quốc Dân, và Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam.

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc HDBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.984.418.240.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 và Hội đồng quản trị HDBank thông qua tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021.

NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị HDBank thực hiện việc tăng vốn điều lệ đúng quy định pháp luật hiện hành, bao gồm việc tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn; HDBank chỉ được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

NHNN chấp thuận việc NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.500 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông NCB thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22/2/2021.

NHNN yêu cầu NCB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; thông báo bằng văn bản và có cách thức phù hợp để đảm bảo các tổ chức, cá nhân khi mua cổ phần của NCB cam kết hiểu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Việc sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 1.500 tỷ đồng phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả để nâng cao năng lực tài chính, ưu tiên xử lý các tồn tại tài chính, trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, không sử dụng vào các mục đích cấp tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro, bất động sản.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật, HDBank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN; NCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 50.

NHNN cũng chấp thuận việc CIMBVN tăng vốn điều lệ từ 3.467.200.000.000 đồng lên 3.698.200.000.000 đồng. CIMBVN có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành; trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn điều lệ, CIMBVN có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động gửi NHNN Việt Nam.

Tác giả: Minh Đức

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến