Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Các bài viết về Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tin tức Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bởi ANTT
Ban Chấp hành Trung ương Đảng - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
22/05/2024 11:22:42
Hội nghị Trung ương Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung 4 đồng chí vào Bộ Chính trị. Như vậy, Bộ Chính trị khóa XIII hiện gồm có 16 đồng chí.
1 2 3