bảo vệ cán bộ hành động - Các bài viết về bảo vệ cán bộ hành động, tin tức bảo vệ cán bộ hành động

Bởi ANTT
bảo vệ cán bộ hành động - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề bảo vệ cán bộ hành động nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
04/10/2021 08:36:17
Mặt trận chống dịch càng khó khăn, nguy hiểm, càng cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, năng động, quyết đoán của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
1 2 3