bổ nhiệm cán bộ - Các bài viết về bổ nhiệm cán bộ, tin tức bổ nhiệm cán bộ

Bởi ANTT
bổ nhiệm cán bộ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề bổ nhiệm cán bộ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
10/06/2019 19:50:08
Từ ngày 10/6/2019 -1/2/2022, cho phép Chánh án TANDTC trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
1 2 3