bồi thường tài sản - Các bài viết về bồi thường tài sản, tin tức bồi thường tài sản

Bởi ANTT
bồi thường tài sản - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề bồi thường tài sản nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
19/05/2020 18:26:04
Khi Nhà nước thu hồi đất thì tài sản gắn liền với đất sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, những tài sản gắn liền với đất bị thu hồi do vi phạm hoặc chính tài sản đó được tạo lập trái quy định sẽ không được bồi thường.
1 2 3