chia cổ tức bằng tiền mặt - Các bài viết về chia cổ tức bằng tiền mặt, tin tức chia cổ tức bằng tiền mặt

Bởi ANTT
chia cổ tức bằng tiền mặt - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề chia cổ tức bằng tiền mặt nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
20/12/2020 07:13:34
Sau khi chia cổ tức và trích các quỹ, lợi nhuận còn lại là hơn 2.073 tỷ đồng, BIDV sẽ sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
1 2 3