chính sách bồi thường - Các bài viết về chính sách bồi thường, tin tức chính sách bồi thường

Bởi ANTT
chính sách bồi thường - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề chính sách bồi thường nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
25/12/2019 12:09:56
Khu xử lý chất thải Nam Sơn là nơi tiếp nhận và xử lý toàn bộ rác thải của Hà Nội. Nhưng nhiều lần dân phản đối chặn xe rác do chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa phù hợp.
1 2 3