chuyển đổi đất - Các bài viết về chuyển đổi đất, tin tức chuyển đổi đất

Bởi ANTT
chuyển đổi đất - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề chuyển đổi đất nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
08/09/2022 08:54:57
Chính phủ yêu cầu hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu công nghiệp.
1 2 3