CMSC - Các bài viết về CMSC, tin tức CMSC

Bởi ANTT
CMSC - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề CMSC nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
04/10/2018 13:00:33
Có 19 tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về 'siêu Ủy ban'. Đây là mô hình chưa từng có với mong muốn tạo ra đột phá trong quản lý - kinh doanh vốn nhà nước hiệu quả hơn.
1 2 3