cơ chế đặc thù - Các bài viết về cơ chế đặc thù, tin tức cơ chế đặc thù

Bởi ANTT
cơ chế đặc thù - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề cơ chế đặc thù nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/10/2020 10:08:03
Việc thủ tục trình duyệt dự án phải qua nhiều cấp, có thể dẫn đến chậm trễ việc triển khai, ảnh hưởng tiến độ các dự án metro.
1 2 3