cổ phần - Các bài viết về cổ phần, tin tức cổ phần

Bởi ANTT
cổ phần - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề cổ phần nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
03/03/2024 17:25:35
Hết năm 2023, Việt Nam có 676 DNNN, trong đó gồm 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.
1 2 3