CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang - Các bài viết về CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang, tin tức CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang

Bởi ANTT
CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
12/02/2020 11:53:24
Bà Nguyễn Thu Hà – cổ đông lớn của VLA đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang.
1 2 3