đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số - Các bài viết về đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tin tức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

Bởi ANTT
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
04/01/2021 06:31:30
Bộ Tài chính cho biết để hướng tới chuyển đổi số trong ngành tài chính, hiện nay về mặt tổ chức với 6 Cục công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ và 5 Tổng cục, với gần 500 nhân viên làm công tác công nghệ thông tin.
1 2 3