đơn vị sự nghiệp y tế - Các bài viết về đơn vị sự nghiệp y tế, tin tức đơn vị sự nghiệp y tế

Bởi ANTT
đơn vị sự nghiệp y tế - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đơn vị sự nghiệp y tế nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
10/07/2022 08:30:49
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19.
1 2 3