dự thảo thông tư - Các bài viết về dự thảo thông tư, tin tức dự thảo thông tư

Bởi ANTT
dự thảo thông tư - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề dự thảo thông tư nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
20/04/2019 10:00:28
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc NHNN Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.
1 2 3